Kuripolitiikalle on vaihtoehto

Pyramid_of_Capitalist_System

Euroopan talous- ja rahaliittoa ollaan kehittämässä kohti fiskaaliunionia ja euroopanlaajuista kuripolitiikkaa, jota Sipilän hallitus jo ajaa valtiovarainministeriön tuella.

Joel Kaitilan ja Antti Ronkaisen kirjoittamassa raportissa ”Talouskurista autonomiaan – euromaiden omaehtoiset toimet liikkumavaran lisäämiseksi” esitetään kuripolitiikan vaihtoehtojen perusteet. Raportin mukaan julkiset rahat eivät ole lopussa eivätkä julkispalveluiden, sosiaaliturvan, eläkkeiden ja palkkojen leikkaukset välttämättömiä.

Raportti on kirjoitettu niin selkeästi, että talouteen syvemmälti perehtymätönkin ymmärtää sen.

Euroopan valtioiden selviytymisstrategiaksi tarjotaan leikkausten lisäksi kilpailua alhaisemmilla veroasteilla ja palkkatasoilla. Maat kilpailevat siitä, kuka kurittaa työläisiään ja työttömiään eniten ja voi siten kampittaa naapureitaan parhain edellytyksin. Kansantalouksien välinen kilpailu, suurtyöttömyys ja vapaan liikkuvuuden hyödyntäminen palkkojen ja työehtojen polkemisessa yhdistettynä palkkojen, sosiaaliturvan ja eläkkeiden leikkauksiin on ruokkinut rasismin ja oikeistovoimien nousua. Kriisin jälkeiset kehityskulut osoittavat, että Eurooppa-projekti on kääntymässä yhä selvemmin uusliberalismin ja nationalismin liitoksi.

Kirjoittajat selvittävät, mitä tarkoittaa omaehtoinen talouspolitiikka ja julkisten menojen kasvattaminen vaihtoehtona nykyiselle ja tulevaisuudessa pahenevalle kuripolitiikalle.

”Talouskurista autonomiaan” panee kysymään poliittisesti naivin kysymyksen, miksi Euroopan talous- ja rahaliiton säännöt ylipäätään ovat noin nurunkuriset tavallisten ihmisten kannalta? Toisaalta raportti laittaa pohtimaan esitettyjen vaihtoehtojen (kurisääntöjen rikkomisen, rinnakkaisen tai oman valuutan käyttöönoton) riskejä siinä tapauksessa, että ne tulisivat ylipäätään poliittisesti mahdollisiksi – asia, mikä näissä olosuhteissa tuntuu melkein mahdottomalta.

Tilanteen vaikeutta ja ehkä myös henkilökohtaisesti tunnettua epätoivoa lisää talouden kansainväliset kytkennät ja kansainvälisten sopimusten velvoittavuus sekä niiden ihmiselle, kansalle ja kansantaloudelle aiheuttama valtaisa ideologinen normipaine.

Politiikan tuulet voivat tietenkin myös kääntyä. Ehkä raportin tärkein viesti kaltaiselleni tavalliselle ihmiselle on, että kuripolitiikalle on olemassa perusteltuja vaihtoehtoja. Näitä Joel Kaitila ja Antti Ronkainen ansiokkaasti erittelevät.

Sain Joelilta raporttia koskevan täydentävän kommentin, jonka liitän tähän alle.

”Kiitokset raportin pikaisesta lukemisesta ja kommentista, Juha. Mukava myös kuulla, että teksti on luettavaa. Yritimme panostaa tähän! Yritimme myös havainnollistaa liikkumavaran vähäisyyttä visuaalisesti liittämällä raporttiin kuviot.
Esität hyviä kysymyksiä euroeron vaikutuksista, niihin yritämme palata myöhemmissä kirjoituksissa. Haluan myös korostaa, että meillä ei ole kaikkia vastauksia, mutta todellisuus on pakottanut meidät kysymään kysymykset joita raportti käsittelee. Tämä oli myös julkaisutilaisuuden esitelmämme loppukaneetti.
Euron säännöt ovat tietysti muotoutuneet monenlaisten poliittisten vääntöjen myötä. Oleellisia ristiriitoja ovat olleet ainakin teollisuuspääoman, finanssipääoman ja työväestön välinen vääntö; Ranskan ja Saksan vääntö; sekä tietysti erilaisten taloudellisten ideoiden (inflaation torjunta on EMUn ykköstavoite; jos tämä tarkoittaa suurtyöttömyyttä olkoot sitten niin) ja intressiryhmien (esim. CAP ja maataloustukien asema EU:ssa) välinen vääntö.
On vielä huomattava, että EU oli (ainakin suopeasti ajatellen) sosiaalidemokratian ja uusliberalismin projektien yhteentörmäyksen tulos. Rahaliitto rakennettiin näiden ristiriitojen päälle. Siksi ei pitäisi yllättää, että se sisältää itsessään ristiriitoja.
Hyvä alku varmaankin on kysyä, kuka tästä kaikesta on hyötynyt. Tähän itse kukin joutuu vastaamaan itse. Mutta eräänlaisen vihjeen saa siitä, että euron lopullisesti liikkeelle sysänneen 1989 Delors-raportin lopullisen version laadintaan osallistui vain keskuspankkiireja.
Raportissamme esitetään todellisuutta hyväntahtoisempi versio Euron säännöistä ja etenkin viimeaikaisen kehityksen ”demokraattisuudesta”. Tämä on osin seurausta formaatista: kaikken ei voitu tarttua. Taloustieteen professori Bill Mitchell on julkaissut tästä aiheesta juuri (2015) kattavan politiikkaan, historiaan ja taustateoriaan sekä kriisinhoitoon sukeltavan teoksen. (Mitchell luennoi aiheesta Tampereella 8.10.2015 ja Helsingissä 9.10.2015. Kannattaa tulla paikalle. Tampereen luento on 15-18 yliopiston Pinni B1100 -salissa (rakennus Pinni B). Helsingin luento on Metsätalolla klo 17.)
Lähiaikoina monet Kreikan ex-valtiovarainministeri Yanis Varoufakisin puheenvuorot kesän jälkeen ovat ehdottomasti tutustumisen arvoisia, esim. Le Monde Diplomatiquen uusimman numeron kirjoitus, hänhän pääsi kokemaan tilanteen mahdottomuuden aivan omakätisesti. Etäämmältä tulevasta mutta erittäin tärkeästä näkökulmasta kannattaa tutustua esim. tähän oikeustieteilijä Lukas Oberndorferin melko jäätävään arvioon mm. finanssipoliittisen sopimuksen ja kaavailtujen kilpailukyky-ohjaustyökalujen kyseenalaisesta oikeudellisesta asemasta. Suomessa esimerkiksi Kaarlo ja Klaus Tuori sekä Niklas Bruun ovat pohtineet EU-kriisinhoidon lainopillisia ulottuvuuksia – kriittisesti.
Oberndorferin mukaan lakiteitse luodaan ”autoritaarisen kilpailuvaltion” institutionaalista pohjaa. Mitä tällä tarkoitetaan?
Toistaiseksi rahaliiton sääntöohjaus on koskenut finanssipolitiikkaa ja valtiontaloutta. Kuitenkin viimeistään vuodesta 2012 alkaen EU-johtajat ovat tehneet selväksi, että he haluaisivat sääntöperäistää ”kilpailukykyä tukevan yhteiskuntapolitiikan”. Seuraava ote EU:n Viiden presidentin kesäkuussa 2015 julkaisemasta ”Raportti rahaliiton viimeistelystä” -asiakirjan alaluvusta ”Euroalueen kilpailukykyviranomaisten järjestelmä” kertoo mielestäni riittävän selvästi, mitä presidentit tavoittelevat:
”On suositeltavaa, että jokainen euroalueen jäsenvaltio perustaa kansallisen elimen, jonka tehtävänä on seurata toimenpiteiden ja politiikkojen onnistumista kilpailukyvyn alalla. Tämä auttaisi estämään taloudellista eriytymistä ja lisäisi tarvittavien uudistusten omistajuutta kansallisella tasolla.” Kilpailukykyviranomaisten tulisi olla riippumattomia yksiköitä, joiden tehtävänä on arvioida, ”kehittyvätkö palkat tuottavuuden mukaan verrattuna muiden euromaiden ja tärkeimpien vertailukelpoisten kauppakumppaneiden kehitykseen”, kuten jäsenvaltioiden suuri enemmistö on jo sopinut Euro Plus -sopimuksen nojalla. Lisäksi näillä elimillä tulisi olla valtuus arvioida taloudellisten uudistusten edistymistä, jotta kilpailukykyä yleisemmin vahvistettaisiin. Loppujen lopuksi kilpailukykyinen talous on sellainen, jossa instituutiot ja politiikat sallivat tuottavien yritysten kukoistaa.”
Toteutuessaan tämä kuitenkin merkitsee sitä, että syksyllä 2015 talouspoliittista keskustelua hallinneesta aiheesta eli pyhien yksikkötyökustannusten “terveestä kehityksestä” tulee virallinen politiikkatavoite, joka ohjaa yhteiskuntapolitiikan toteuttamista.
Käytännössä tämä tarkoittaa siitä, että (reaali)palkkojen tulee kehittyä hitaammin kuin työn tuottavuuden, eli pääoman kansantulo-osuuden tulee kasvaa ja vastaavasti palkkojen osuuden tulee pienentyä. Jotta tähän päästään, niin tarvitaan tietenkin ”äärimaltillisia palkkaratkaisuja” – tarkemmin, niistä on tehtävä normi. Lisäksi myös työehtojen ja työttömyysturvan heikentämisestä tulee virallinen politiikkatavoite, koska palkkojen alentaminen riippuu keskeisesti työntekijöiden neuvotteluvoiman horjuttamisesta. Tavoitteita edistetään siis mm. työmarkkinoiden rakenteellisilla uudistuksilla, joiden toteutumista itsenäisten kilpailukykyviranomaisten on määrä valvoa. Suomessakin hallituksen kärkihankkeet työn vastaanottamista estävien kannustinloukkujen purkamisesta ja kilpailukyvystä liittyvät minusta suoraan em. tavoitteisiin. Tämä nyt ei ole sinänsä uutta. Uutta on se, että näiden tavoitteiden toteutuminen ja normalisoiminen halutaan taata säännöillä, instituutioilla ja kilpailukykyvirastolla.
Jos siis SSS-hallituksen kilpailukykytavoitteiden taustat kiinnostaa, suosittelen lukemaan Viiden presidentin raportin ja seuraamaan lähdepolkua Euro Plus -sopimukseen, jne. Näitä aiheita sivutaan myös meidän raportissamme. Raportti rahaliiton viimeistelystä löytyy suomeksi täältä.
Korostan, että nämä ovat toistaiseksi tietysti vain suunnitelmia ja tavoitteita. Mutta niiden esittäjinä on EU:n viiden tärkeimmän toimielimen presidentit ja osaltaan kilpailukykypallon laittoi alkujaan pyörimään Angela Merkel ja Wolfgang Schäuble. Virallinen selitys yksikkötyökustannusten kyttäämiselle tulee olemaan sinänsä ihan validi huoli euroalueen kaupan epätasapainoista. Näitä kuitenkaan ei ratkaista siten, että kaikki jäsenmaat pakotetaan muuttumaan Saksoiksi ilman Saksan toimivaa teollisuuskonetta, eli lähinnä toteuttamaan rajuja halpatyömarkkinoiden syntymiseen johtavia reformeja.
Euroon on siis kilpailukykymekanismien kautta sisäänrakennettu mekanismi, joka pakottaa jäsenmaat kilpailemaan toisiaan vastaan. Se luo aineellisen pohjan nationalismin kasvulle. Minusta on oikeutettua sanoa, että EMU:sta on tullut nationalismin ja uusliberalismin liitto. Tällaisia arvioita esitettiin jo rahaliiton perustamisvaiheessa, nimenomainen muotoilu on muistaakseni Wolfgang Streeckiltä vuodelta 1996 tms.
Oma näkemykseni on, että rahaliiton viimeistely merkitsee myös hyvinvointivaltion ja sitä tukevan yhteiskuntapolitiikan ”viimeistelyä”. Noin ylipäänsä raporttimme perusviesti on, että ilman valmiutta haastaa rahaliiton instituutiot toisenlainen (meille: vasemmistolainen) talous- ja yhteiskuntapolitiikka on toiveajattelua.”

Lataa ja lue Joel Kaitilan ja Antti Ronkaisen 25-sivuinen raportti tästä.

Sipilän hallituksen strategia: Jos kriisiä ei ole, se on synnytettävä

Banksy_people_Clerkenwell
Kuva: Banksy (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Banksy_people_Clerkenwell.jpg)

”Uudella hallituksella on noin kuudesta yhdeksään kuukautta aikaa toteuttaa suuria muutoksia; jos se ei tartu tilaisuuteen ja toimi tuona aikana päättäväisesti, se ei saa toista vastaavaa tilaisuutta.”

Näin kirjoittaa tuhoisia talousoppeja Chicagon yliopistossa muun muassa Friedrich Hayekin kanssa kehitellyt Milton Friedman (1912–2006) kirjassaan Capitalism and Freedom (1962). Freedman muistuttaa myös, että enemmistöä kurjistavan talouspolitiikan lanseeraaminen onnistuu parhaiten, kun yhteiskunta on kriisissä ja olot epävarmat.

Jos kriisiä ei ole, se on synnytettävä. Juha Sipilän perusporvarihallitus on tehnyt näin talouspopulismillaan, jonka avainsanan tuntee jokainen: kriisitietoisuus. Kriisitietoisuutta Sipilä on levittänyt Yleisradion televisiolähetyksessä ”kriisipuheellaan”, jonka on väitetty sisältävän suoranaisia virheitä. Vaalilupaukset esimerkiksi koulutuksen osalta ovat osoittautuneet huijaukseksi, kuten toimittaja Salla Vuorikoski muistuttaa, ja ”pakkolakien” perustuslaillisuuden huolellinen tutkinta liioitteluksi.

Sipilän hallituksen talous- ja yhteiskuntapoliittiset tavoitteet näyttävän olevan kuin suoraan Milton Friedmanin ”vapaiden markkinoiden” opeista: julkinen sektori on eliminoitava, yritystoiminta vapautettava säätelystä ja sosiaalimenot minimoitava.

Friedmanin oppien laboratorio oli 1970-luvun Etelä-Amerikka, erityisesti diktaattori Pinochetin johtaman sotilasjuntan Chile.

”Chilessä pantiin toimeen historian radikaalein kapitalistinen remontti. Se tuli tunnetuksi Chicagon koulun kumouksena, koska monet Pinochetin ekonomistit olivat opiskelleet Friedmanin alaisuudessa Chicagon yliopistossa. Friedman ennusti, että taloudellisten mullistusten nopeus, äkillisyys ja laajuus saisivat suuressa yleisössä aikaan ’sopeutumista helpottavia’ psykologisia reaktioita. Hän keksi tälle kivuliaalle taktiikalle nimen šokkihoito.” (Klein 2008, 14.)

Friedmanilaiset ”vapaan” markkinatalouden opit kiirivät myöhemmin myös Iso-Britanniaan, kun pääministeri Margaret Thatcher, Friedmanin ja Pinochetin ystävä, laittoi 1980-luvulla ammattiyhdistyksen polvilleen ja väitti, ettei yhteiskuntaa ollut olemassa sekä perusteli kuripolitiikkansa yksinkertaisella lauseella: ”vaihtoehtoa ei ole”.

Sipilän talouspolitiikka: pelkkää homeopatiaa?

Kansanedustaja Anna Kontula (vas.) kärjistää Sipilän talouspoliittisten suunnitelmien nojaavan ”tutkimustietoon vankasti kuin homeopatia, eikä niitä silti kyseenalaisteta kuin jossain hassussa tutkijablogissa.”

Sipilän talouspolitiikka on toki kyseenalaistettu, ja vieläpä arvovaltaiselta taholta. Alansa kärkipään tutkijoihin kuuluva Joseph Stiglitz oli Helsingissä sattumalta juuri palkansaajajärjestöjen järjestämän mielenilmauksen aikaan 18.9.2015. Pääkaupungissa sijaitsevassa Wider-instituutissa pitämässään luennossa Nobel-palkittu tutkija iloitsi työntekijöiden aktiivisuudesta ja totesi työntekijöiden oikeuksien puolustamisen olevan tärkeä osa sellaista taloutta ja yhteiskuntaa, jossa ihmisillä on mahdollisuus voida hyvin.

Stiglitzin näkemyksen mukaan menestyvän talouden perusta on ihmisten, yritysten ja organisaatioiden oppimista ja toimintakykyisyyttä (kapasiteettia) luova yhteiskunta. Tällaista kokonaisuutta hän nimittää oppimisyhteiskunnaksi (learning society). Oppimisyhteiskunnan ideaan kuuluu elävä, aktiivinen demokratia, jossa kaikilla on mahdollisuus olla mukana ja osallistua sekä riittävän korkeatasoinen koulutus, joka synnyttämää hyvinvointia.

Stiglitz kertoi tiedotusvälineille ajatuksiaan Suomen tilanteesta, kuten hallituksen kaavailemasta palkkojen alennuksesta pakkolaein:

”Ei ole mitään mekanismia, jonka kautta sairaanhoitajan palkan leikkaus edistäisi suoraan vientiä. Ainoa peruste on, että se rahoittaa yrityksille suunnatut verohelpotukset. Mielenosoittajilla on tosi hyvä syy epäillä, että kyse on vain hallituksen lahjasta yrityksille.”

Jo pitkään Suomessa toistettua ajatusta, että valtion velat pitää maksaa, etteivät ne jää lastenlasten maksettavaksi, hän piti vääränä:

”Tuo on niin täysin väärin. Ryöstätte lapsiltanne, kun ette tee järkeviä investointeja ilmaisella rahalla. Nuorten tulevaisuudennäkymien tuhoamisella tulee olemaan poliittisia ja sosiaalisia seurauksia. Maanne hallitus rapauttaa Suomen tulevaisuutta.”

Kansanedustaja Juhana Vartiaisen (kok.) lempiajatusta, työnhakijoiden määrän kasvattaminen luo työpaikkoja, hän kommentoi näin:

”Ajatuskin on absurdi. Meillä Yhdysvalloissa oli taantuman huipulla viisikymmentä työnhakijaa jokaista työpaikkaa kohti. En ole koskaan nähnyt mitään järkevää analyysia siitä, miksi työnhakijoiden määrän lisääminen olisi ollut hyvä asia taloudelle.”

Stiglitz sanoo myös hyvin tietävänsä nykypolitiikan tavoitteen, työntekijöiden aseman heikentäminen voittojen kasvattamiseksi: ”Työn tuottavuus on 35 vuodessa tuplaantunut, mutta työläisten saama korvaus on stagnaatiossa, pysähtynyt. Kaikki tuottavuuden lisäys menee voittojen kasvattamiseen ja se on väärin.”

Uskaltaapa hän haastatteluissaan (Yle, HS) tarjota myös joukon neuvoja Sipilän hallitukselle:

  • ”Älkää olko niin pakkomielteisiä valtion velasta. Miettikää ennemmin, miten BKT:n saa kasvuun, se lisää samalla valtion velkakestävyyttä.”
  • ”Velan ottaminen, jotta voi investoida ihmisiin, infrastruktuuriin ja teknologiaan, on hyvä sijoitus. Tehän saatte edelleen lainaa edullisella korolla.”
  • ”Talouden rakenne Suomessa on muutettava. Se mikä toimi ennen, ei toimi enää. Teidän on löydettävä uusia elinkeinoja, toimialoja ja uutta tekemistä.”
  • ”Japanilla on teitä paljon dramaattisempi ikääntymisongelma. Maan tärkein uudistus koskee naisten työllistymisen edistämistä. Se tapahtuu esimerkiksi puuttumalla syrjintään.”
  • ”Monet Suomen ongelmista ovat seurausta euron rajoituksista. Jos euroa ei voida uudistaa, voi olla tarpeen haudata koko yhteisvaluutta eurooppalaisen projektin pelastamiseksi.”

Helsingin Sanomat kysyi muutamalta taloustieteilijältä, mitä he ajattelevat Stiglitzin neuvoista. Hallituspuoluetta edustaja kansanedustaja Juhana Vartiainen torjui ne, kun Helsingin yliopiston taloustieteen professori Markus Jäntti oli puolestaan ehdotuksien kannalla allekirjoittaen ne kokonaan:

”’Kumpi on suurempi vääryys lapsia kohtaan – ottaa lisää velkaa vai antaa talouden kärventyä tässä taantumassa’, Jäntti kysyy. ’Jos jotain edellisestä lamasta olisi pitänyt oppia, se on tämä: julkinen velkaantuminen on pieni ongelma verrattuna siihen, millaisia jälkiä jää niihin nuoriin, jotka tulevat työmarkkinoille matalasuhdanteessa. Niitä kustannuksia lapset ihan aidosti maksavat.’”

Mitä tästä pitäisi oppia?

Sipilän perusporvarihallitus on tuonut (vastakkainasettelujen) politiikan takaisin puoluepolitiikkaan. Kenellekään tuskin on enää epäselvää, toisin kuin ehkä sateenkaarihallitusten aikana, missä poliittiset rajalinjat kulkevat: mitä ajattelee rikasta vähemmistöä ja suuryrityksiä edustava poliitikko, mitä keskiluokkaisia ja köyhiä ihmisiä. Luokkayhteiskunta on toki ollut olemassa ennenkin Sipilän hallitusta, mutta nyt Kokoomus ja Keskusta ovat ryhtyneet vahvistamaan sitä nopein ja riuskoin ottein perussuomalaisten suosiollisella avustuksella.

Talous on poliittista, ja siksi liian tärkeä asia jätettäväksi vain taloustieteilijöille. Taloustiede on muiden yhteiskuntatieteiden tapaan ”keskustelua yhteiskunnan kanssa”. Talouden ”tosiasioista” ei ole olemassa yhtä tulkintaa, on vain enemmän tai vähemmän hyvin perusteltuja käsityksiä talouden säännönmukaisuuksista. Kysymys on paljolti siitä, mitä ja miten taloustieteellisiä käsityskantoja käytetään missäkin tilanteessa perustelemaan (talouspoliittisia) päätöksiä.

Viestintä – ajatusten, informaation monipuolinen vaihto – on internetin ansiosta nykyisin nopeaa. Internetin avulla voi etsiä ja löytää tietoa, seurata politiikkaa sekä osallistua poliittiseen keskusteluun ja toimintaan. Pötypuheet paljastuvat entistä helpommin ja nopeammin leviten erityisen tehokkaasti sosiaalisessa mediassa. Totuuksina ja vaihtoehdottomuuksina esitetyille näkökannoille löytyy vastakkaisia näkökantoja ja vaihtoehtoja.

Sipilän hallitus: luokkataistelua, valheita ja videonauhaa

Kuva: Erkka Tuupanen
Kuva: Erkka Tuupanen

Kun pääministeri Sipilä pyysi ja pääsi puhumaan Yleisradioon keskiviikkoiltana 16.9.2015, kysymys ei ollut ”tosiasioiden” välittämisestä, vaan poikkeuksellisesta poliittisesta vaikuttamisyrityksestä. Sipilän puhe oli yritys ihmismielten hallintaan ja tulkintahegemonian hallussapitämiseen. Siksi ensimmäinen kysymys on, kenen etuja Sipilä pääministerinä ajaa?

Mikä on pääministeri Juha Sipilän viiteryhmä?

Sipilä kuuluu rikkaiden suomalaisten vähemmistöön ja ajaa tämän vähemmistön etuja. Hän on elinkeinoelämän, suurpääoman ja kaikkein rikkaimpien ihmisten eli omistavan luokan asialla. Omistavaan luokkaan kuuluvilla ihmisillä on esimerkiksi mahdollisuus pääomatuloihin, joista maksetaan keskituloisen saamaa palkkatuloa vähemmän veroa. He voivat myös piilottaa omaisuuttaan yritysjärjestelyin ja verosuunnittelulla niin, että tulojen ja omaisuuden verotus jää vähäiseksi, tai heitä ei veroteta lainkaan. Tilannetta kuvaa ministeri Bernerin tapaus ja tilastotiedot suurimpien pörssiyhtiöiden nollaveroista. Näihin ”nollaverotalkoisiin” myös Sipilä osallistuu kätkemällä omaisuuttaan vakuutusjärjestelyin. Kenties rehellisimmän ”tilannearvion” nykymenosta on esittänyt maailman rikkaimpiin ihmisiin kuuluva amerikkalaissijoittaja Warren Buffett.

Buffett kyseli pääkonttorinsa työntekijöiltä heidän verotuksestaan ja huomasi, että sihteeri, jolle hän maksoin muutamien tuhansien dollarien palkkaa, maksoi palkastaan enemmän veroa kuin hän itse miljoonatuloistaan. New York Timesin haastattelussa miljardööri totesi: ”Käynnissä on todellakin luokkataistelu, mutta sitä käyvät minun yhteiskuntaluokkaani kuuluvat ihmiset, rikkaat, ja me olemme voitolla”.

Miten Juha Sipilä käy luokkataistelua?

Sipilän hallituspolitiikalla on luokkataistelun luonne. Sen tärkein väline on ollut ”kriisitietoisuudeksi” kutsuttu käsityskanta. Sen on uskottu vaikuttavan poliittisessa kamppailussa (”Suomen kansa on aina selvinnyt vaikeista tilanteista yhteisin ponnistuksin”), jonka panoksena on ihmisten poliittinen mielipiteenmuodostus ja ihmisryhmien taloudelliset edut. Sipilän kertomassa kriisitietoisuuden tarinassa Suomen talouden tila kuvataan vaikeaksi, ja siksi valtion velanotto on saatava pysähtymään ja kilpailukyky paranemaan ”tuottavuusloikan” avulla. Käytännössä näihin tavoitteisiin päästään supistamalla julkisen talouden menoja ja poistamalla palkansaajien etuja.

Sipilän politiikka synnyttää vastarintaa ja -argumentteja

Sipilän luokkataistelu on synnyttänyt onneksi myös vastarintaa ja -argumentteja. Hallituksen aikomukset on koettu ammattiyhdistysliikkeen ja palkansaajien nöyryyttämiseksi. ”Hallitus ei tule onnistumaan työpaikkojen luomisessa tai julkisen velkaantumisen lopettamisessa, eikä ole tarkoituskaan. Näillä ylevillä tavoitteilla oikeutetaan luokkapolitiikka, jonka tarkoituksena on julkisen sektorin alasajo ja ay-liikkeen nöyryytys”, toteavat asiantuntijat. Kritiikissä säästökohteiden etsintä ja kilpailukyvyn lisääminen on suomennettu yritykseksi maksimoida suurpääoman ja rikkaiden voitot.

On esitetty, että Sipilän vaatimaa tuottavuusloikkaa ei tarvitse edes ottaa, koska se on jo otettu. ”Suomen teollisuuden yksikkötyökustannukset suhteessa Saksaan teollisuuteen ovat kahdessa vuodessa enemmän kuin puolittuneet”, kirjoittaa professori Pertti Haaparanta. Samaan asiaan kiinnittävät huomiota alan tutkijat Antti Ronkainen ja Joel Katila, jotka lisäksi muistuttavat niistä sopimuksista, joita Suomi on tehnyt osana Euroopan talous- ja rahaliitto EMUa:

”Perimmiltään tarve julkissektorin ja palkkojen polkemiseen tulee rahaliiton rakenteista ja sopimuksista. Nyt kun sekä Sixten Korkman että Raimo Sailas ovat todenneet Suomen eurojäsenyyden virheeksi, luulisi valmiutta kriittiseen keskusteluun olevan myös nuoremmassa polvessa sinipunan ulkopuolella.”

On myös huomautettu yksittäisistä päätöksistä ja tuotu esiin tilastotietoja, jotka saavat vähintään epäilemään Sipilän puheita. Mikael Kallavuo kirjoittaa, ettei Suomi ole väitetyn kaltaisessa kriisissä esittäen väitteensä tueksi muutamia lukuja. Teollisuustyön hinta on Suomessa (35,9 €) alhaisempi kuin ”kilpailijamaissa”, kuten Saksassa (37,1 €) tai Ruotsissa (41,8 €). Suomen valtionvelka on ylittämässä 60 %, kun sen Saksalla on 80 %, Ranskalla 90 % ja Belgialla 100 %.

”Lisävelkaa voidaan ottaa seuraavan kymmenen vuoden aikana vielä 50–75 miljardia euroa. Vasta silloin Suomen velka saattaisi olla lähellä Saksan ja Ranskan nykytilannetta. Lisäksi työeläkerahastoissa on yli 180 mrd. euroa jota voi hyödyntää hätätilanteessa. (Vastaavia rahastoja ei ole Saksalla, Ranskalla eikä Belgialla.)”

”Valhe, emävalhe, tilasto”

Eläkeasiantuntija Veikko Simpasen mukaan lakisääteisten työeläkerahastojen 183 miljardia (30.6.2015) lasketaan Suomen julkisen talouden varallisuudeksi kansainvälisissä vertailuissa. Samaa sanovat Palkansaajien tutkimuslaitoksen taloustutkijat. Heidän mukaansa ”kestävyysvajelaskelmissa ei ole otettu huomioon julkisia rahoitusvaroja, sillä muissa EU-maissa ne ovat kovin pienet”. Jos näin on, Sipilän laskutoimituksissa ja kestävyysvajepuheissa on kymmenien miljardien virhe.

”Sipilän väite siitä, että Suomi velkaantuu joka tunti ei pidä paikkaansa, sillä Suomen valtion varallisuudeksi katsottavat lakisääteisten eläkerahastojen sijoitustuotot ovat tänäkin vuonna suuremmat kuin valtion velanoton kasvu ja näin on ollut myös koko tämän vuosikymmenen kaikkina vuosina ja myös aiempina vuosina ja vuosikymmeninä.”

Eläkeyhtiö Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander vahvistaa, että eläkerahastojen alkuvuoden tuotot, noin kuusi miljardia euroa, ovat olleet tänäkin vuonna suurempia kuin valtion ja kuntien velanotto. Eläkesijoitusvarojen ansiosta Suomi on paljon vahvemmassa asemassa kuin moni muu Euroopan maa. ”Esimerkiksi Kreikassa eläkevaroja ei ole lainkaan, ja Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa niitä on kovin vähän”, Kiander kertoo.

Asiaa havainnollistaa ”saatavakello”, josta näkee Suomen julkisten velkojen ja julkisten varojen suhteen reaaliajassa.

Entinen kansanedustaja Mikko Elo (sd) on muistuttanut viimeisten kymmenen vuoden aikana tehdyistä verohelpotuksista elinkeinoelämälle, kuten varallisuusveron ja yritysten KELA-maksun poistosta sekä yhteisöveron alennuksesta ja listaamattomien yritysten osinkoverohelpotuksista, joiden negatiivinen yhteisvaikutus valtion vuosittaisiin verokertymiin yltää helposti viiteen miljardiin eli samaan, mitä Sipilä nyt vaatii keski- ja pienituloisilta.

Sipilän hallituksen makrotaloudellisen ajattelun järkeä on epäilty ylipäätään, kuten tekee kansanedustaja Touko Aalto todetessaan:

”Jos yksityinen sektori on pahassa rahoitus- ja velkakriisissä ja ulkomaan sektori vain huterassa kasvussa, jäljelle jää vain julkinen sektori. Julkinen sektori on pitänyt Suomen talouden pään pinnalla taloustaantuman ajan. (…) Hallituksen pahin virhe on lähteä supistamaan julkista sektoria tilanteessa, jossa kansantalouden kaksi muuta sektoria eivät kanna.”

Sipilän puheessaan totuuksina esittämät keskeiset väitteet eivät kaiken kaikkiaan näytä pitävän paikkansa, kuten Petteri Hiienkoski osoittaa:

”Sipilä esitti väitteen, jonka mukaan ”Suomen talouskasvu on Euroopan alhaisinta ja talous on supistunut pitkään”. Eurostatin viikko sitten julkaisemien vahvistettujen tietojen mukaan Suomea hitaammin talous kasvoi kuitenkin Tanskassa, Romaniassa, Itävallassa, Hollannissa ja Ranskassa (…). Suomen talous ei myöskään supistu vaan kasvaa, vaikka kasvu onkin vielä euroalueen keskiarvon alapuolella. Sipilä tehosti maalaamaansa kauhukuvaa taloudesta esittämällä dramatisoivan havainnon velkaantumisnopeudesta. Hän ei kertonut, että Suomen rahoitussaatavat ulkomailta ovat velkaa suuremmat ja kasvavat sitä nopeammin (…). Sipilä ei kertonut, että velka on valtioille tärkeä taloudenhoidon väline, eikä sitä, että toisin kuin yksityisten ihmisten ja yritysten lainojen kohdalla, valtionvelkaa ei ole tarkoitustakaan maksaa pois. Hän ei kertonut, ettei Suomen velan määrä sinänsä ole huolestuttavan suuri. Sipilä ei kertonut, että taantuma on taitettu ja vientikin lähtenyt kasvuun ja kauppatase on ylijäämäinen (…). Hän ei kertonut, että talousennusteiden mukaan Suomen talous kasvaa ensi vuonna huomattavasti tätä vuotta enemmän.”

Miksi näin sitten tehdään?

Vastauksen pitäisi olla itsestään selvä kaikille yhteiskuntaoppinsa lukeneille, vaikkei se taida enää olla. Kysymys on poliittisesta ideologiasta ja taloudellisesta vallasta. Rikkaiden vähemmistön käymisestä köyhän enemmistön kukkarolla. Miksi Sipilällä on kiire, kysyy toimittaja Juha Leskinen.

”Hallituksella on kiire kahdesta syystä. Taloudellinen syy on se, että talouskasvun käynnistyminen näyttää Suomenkin osalta pieniä merkkejä. Vaihtotase kääntyi heinäkuussa plussalle, ja kokonaistuotanto nousi hitusen. Joillakin aloilla koetaan alueellisesti jo koulutetun työvoiman pulaa. Jos taloudessa alkaa näkyä plussaa, on hallituksen toimia työmarkkinoilla entistä vaikeampi viedä lävitse. Toinen syy on poliittinen: Sipilän täytyisi saada listansa lävitse ennen kuin perussuomalaisten poliittinen selkä mahdollisesti murtuu.”

Nykyisen vastarinnan yleinen ongelma on, että rikas vähemmistö on liittoutunut maailmanlaajuisesti monin tavoin, esimerkiksi tekemällä kansainvälisistä sopimuksista ja rahaliitoista omien etujensa työkaluja. Warren Buffettin sanat toistaen: ”Käynnissä on todellakin luokkataistelu, mutta sitä käyvät minun yhteiskuntaluokkaani kuuluvat ihmiset, rikkaat, ja me olemme voitolla”. Perusporvarihallituksen käymässä luokkataistelussa tarvitaan valheita ja näköjään myös videonauhaa. (Arvoitukseksi aina jää, miten ihmeessä äänestäjät kuvittelevat rikkaiden ihmisten ajavan muiden kuin rikkaiden etuja, oikeistopuolueiden tai oikeistopopulistien olevan kiinnostuneita palkansaajasta?)

”Kuinka se v***u kehtaa?”

”Kuinka se v***u kehtaa?” Jari Tervo. Miksi se saa kirjoittaa tuollaista p****a Yleisradion nettisivulla?! Miksi se saa nimitellä meitä ”luku- ja kirjoitustaidottomiksi vatipäiksi”? Miksi se saa kirjoittaa, vaikka tietää vastauksen itsekin: ”Ei ihmisiä, edes nimimerkkejä, saa noin nimitellä. Oikea muoto kuuluu näin: luku ja kirjotus taidottomat vati päät.” Miksei se pysy ruodussaan? Sehän on romaanikirjailija, jonka pitäisi kirjoittaa sepitettä, viihdyttää ja hauskuttaa. Se on sen tehtävä!

Miksi se silti kehtaa jopa väittää, ettei Suomi olisi vittu sivistysmaa? Että ”käsitys Suomesta sivistysmaana korjautuu pian, kun lukee nettikommentteja. Niissä betoninen tyhmyys lyö kättä uupumattoman moukkamaisuuden kanssa. Tähän on turha vetää Pisa-tuloksia ja maailmalla ylistettyä peruskouluamme todistamaan sivistyksestä. Tämä pitää edelleen paikkansa: Suomi on korkean koulutuksen ja matalan sivistyksen maa.”

Miksi se limaisen niljakas iljettävä lonkero saa MEIDÄN VERONMAKSAJIEN RAHOILLA pilkata ja haukkua MEITÄ SUOMALAISIA näinkin hävyttömällä, anteeksiantamattomalla tavalla? ”Mielessäni on kaikunut viime viikkoina suomalaiskirjailijan viisaus: ”Suomi on kaunis maa, jossa elää vittumainen kansa.”

Miksi Jari? Miksi sinäkin, vaikka minä sinun kirjojasi ostin, minä niitä luin ja minä niistä joskus paljon pidin? Esimerkiksi siitä Koljatista. Sinua saatana elätin. En elätä enää.

Mikseivät nämä kaiken maailman hippikirjailijat, valopäätutkijat ja taiteilijan plantut usko esimerkiksi kansanedustaja Simon Eloa (PS), joka haluaa asiantuntijoiden (esimerkkinään valtiosääntöasiantuntija, professori Kaarlo Tuoria) pysyvän lestissään sotkeutumatta politiikkaan? Miksi he luulevat kuuluvansa niihin, joilla asiantuntemuksensa, taitonsa ja tietonsa lisäksi, tai oikeastaan juuri siksi, on myös julkinen tehtävä kirjoittaa ja sanoa epämukavia, esittää yhteiskuntien ja maailman epäkohtia koskevaa kritiikkiä? Miksi näitä ihmisiä on pesiytynyt rekkalasteittain yliopistoihin, joista heidät pitäisi pystyä pikaisesti puhdistamaan, ja miksi heitä on junavaunuittain apurahaelättien rivistöissä?

Tästä ihmissaastasta kirjoitti aikanaan paljon ranskalaissosiologi Pierre Bourdieu (1931–2002), muun muassa näin virheellisesti: ”Minusta on toivottavaa, että taiteilijat, kirjailijat ja tieteenharjoittajat astuvat ulos norsunluutorneistaan, kollektiivisesti taatun ja kollektiivisesti puolustetun autonomiansa pohjalta, kädessään miekka, kuvaannollinen miekka, teoreettinen miekka, ei poliittisten asemien vuoksi, vaan vaikuttaakseen arvoillaan ja auktoriteetillaan tärkeissä kysymyksissä. Esimerkiksi, kun hallituksen toimenpiteet ovat rasistisia, on tärkeää, että intellektuellit, ranskalaiskirjailija Émile Zolan (1840–1902) tapaan, puuttuvat asiaan käytettävissään olevin keinoin muistuttaakseen meitä niistä yleismaailmallisista arvoista, jotka luonnehtivat heidän työtään. Samoin, kun kansallismieliset liikkeet ilmaantuvat yhteiskuntaan, tai kirjallisuuden, taiteen tai politiikan mikrokosmokseen, on tärkeää, että kirjailijat, taiteilijat ja tutkijat muistuttavat työtään ohjaavista universaaleista arvoista.” (Bourdieu, Pierre, 2002, The Role of Intellectuals Today, Theoria 49 (99), 1-6.)

Yliopisto ja pakolaiskriisi

Budapestissa toimivan Central European Universityn (Keski-Euroopan yliopiston) presidentti ja rehtori John Shattuck kiittää avoimessa kirjeessään yliopistonsa työntekijöitä, jotka ovat auttaneet Syyriasta, Afganistanista, Irakista ja muualta sodan ja hädän keskeltä Budapestiin paenneita ihmisiä. Rehtori kirjoittaa yliopistonsa ”edistävän yhteiskuntaa joka suojelee kaikkien ihmisten elämän arvokkuutta riippumatta heidän oikeudellisesta asemastaan, kansallisuudestaan, rodustaan, etnisestä taustastaan, sukupuolestaan tai uskonnostaan”.

Rehtori muistuttaa yliopiston olleen oikealla asialla jo ennen nykyistä hätätilaa. Yliopisto on osallistunut pakolaisille räätälöityihin tietokone- ja muihin kursseihin sekä suunnitellut pakolaisiksi joutuneille opiskelijoille koulutusohjelmia. Yliopistossa on vierailevia tutkijoita ja asiantuntijoita kriisialueilta. Tämän lisäksi yliopisto etsii nyt vapaaehtoisia tulkkeja, selvittää psykologisen avun mahdollisuuksia, välittää lahjoituksia ja valvoo niiden perillemenoa, järjestää toimintaa pakolaislapsille sekä luonnollisesti organisoi pakolaiskriisistä keskusteluja ja luentoja.

Rehtori on perustanut yliopistoon pakolaisasioiden erityisryhmän (Refugee task force) ja lupaa yliopiston jatkavan pakolaisten humanitaarista ja akateemista avustamista kaikin käytettävissä olevin keinoin.

Yliopisto turvapaikkana

Internetistä luen uutisen, jonka mukaan Berliinin Humboldt-yliopisto tarjoaa syksystä pakolaisille mahdollisuutta opiskeluun. Etsin yliopiston sivun, jossa asiasta kerrotaan: ”Tulevalla lukukaudella Humboldt-yliopisto kutsuu pakolaisia luennoille ja seminaareihin vierailijaopiskelijoina. Tutustu Saksan korkeakoulujärjestelmään, koe yliopistoelämää ja ole Humboldtin yhteisön jäsen.” Yliopiston järjestää opiskelusta tiedotustilaisuuden 22. päivä syyskuuta ja opastaa yliopisto-opinnoista kiinnostuneita pakolaisia viikoittain koko syyskuun ajan.

Mieleeni palaavat keväiset päivät puolen vuosikymmenen takaa. Kartoitamme yhdessä muuan Ashraf Sahil -nimisen turvapaikanhakijan kanssa hänelle sopivia opiskelumahdollisuuksia. Suomen kielen opinnot ovat tietenkin ensimmäisellä sijalla. Löydämme yliopistosta sopivan kurssin, jolle olisi mahdollista osallistua 100 euron maksusta. Hinnasta yliopisto ei tässäkään tilanteessa tingi. Opetusta ei anneta pro bono. Olen kuitenkin lukenut, että esimerkiksi Yhdysvalloissa ovat jotkut yliopistot tarjonneet suojan pakolaisille. Niinpä ajattelen, että myös täällä yliopisto on turvallinen paikka olla ja opiskella, vaikka tilanne on muuten vaikea.

Piilottajan päiväkirjassa kirjoitan asiasta yleisemminkin: ”Yliopiston pitäisi harkita vapaapaikkoja maahanmuuttajille ja muille köyhille ja vähävaraisille. Ehkä tällainen on mahdollista Tampereen yliopistossa, joka maireasti korostaa yhteiskunnallista suuntautumista tai on puolivirallisesti julistautunut ’kansan yliopistoksi’. Vuodesta 2010 lähtienhän yliopistot ovat lain mukaan aiempaa autonomisempia päättämään asioistaan ilman valtion ohjausta. Jos valtiokirkolla on oma turvapaikkasuosituksensa, miksei riippumattomilla yliopistoilla olisi omaa Yliopisto turvapaikkana -asiakirjaa? Pitäisikö tällainen pykälä saada uuden, ’autonomisen’ yliopiston johtosääntöön? Ainakaan sille ei olisi byrokraattista estettä yliopistojen irrottautuessa valtiosta.”

Yliopisto turvapaikkana on näinä päivinä, ja aina, aiheellinen ja toteuttamiskelpoinen ajatus. Voinko joskus vielä iloita myös suomalaisyliopistojen vaikuttavan tällä tavoin yhteiskunnallisesti, sivistyksellisesti ja humanitaarisesti, Humboldt-yliopiston tapaan?

Koulutettujen tietämättömyys

Irakilaissyntyinen, Tampereella elävä palkittu kirjailija Hassam Blasim (s. 1973) väittää, että Eurooppa on tuhoamassa humanitaarisen ajattelun ja moniarvoisen perinteensä. Esseessään Eurooppalainen muhammad ja koulutettujen tietämättömyys hän kirjoittaa koulutuksesta, joka kasvattaa tietämättömyyteen muusta kuin oman kulttuurin epäluuloista. Blasimin mukaan eurooppalainen koulutus estää monia ymmärtämästä, mitä muualla maailmassa tapahtuu – tai edes omassa maassa.

Blasimin mukaan Eurooppa tuijottaa tällä hetkellä vain itseensä. Se on luonut itselleen lujan rautahäkin, joka pahimmillaan estää arvioimasta ja suhteuttamasta muita ajattelutapoja, kulttuureita ja arvoja omiin perinteisiin, ja näin tukahduttaa vuoropuheluyritykset. ”Sisäänpäin kääntynyt eurooppalainen koulutus tuottaa kirjailijan mukaan ”koulutettujen tietämättömyyttä”.

Esimerkki on suhtautuminen Pohjois-Afrikasta, Lähi-idästä ja Aasian maista tuleviin maahanmuuttajiin, joilta sota, nälkä ja vaino ovat vieneet kaiken. Koulutettujen tietämättömyydellä tulijat leimataan muslimeiksi, vaikka useimmat heistä ”eivät määrittele itseään ensisijaisesti muslimeiksi. He ajattelevat itsensä irakilaisiksi, esimerkiksi, tai marokkolaisiksi tai iranilaisiksi, ja he ovat yllättyneitä, kun koulutetut eurooppalaiset pitävät heitä yhtenä ryhmänä.”

”Koulutettu Eurooppa hyljeksii tällä hetkellä kaikkien niiden eurooppalaisten muhammadien kulttuuria, jotka ovat syntyneet maahanmuuttajaperheisiin vapaassa Euroopassa, mutta jotka elävät saman vapaan Euroopan asettamassa rautahäkissä. Nämä muhammadit varttuvat Euroopassa, ja Euroopan kouluissa he oppivat sen symbolit ja perinteet. Ja kuitenkin heidät leimataan ’muslimin’ vääristyneellä leimalla mediassa ja eurooppalaisessa koulutuksessa. Heidän emokulttuurinsa riisutaan sisällöstään ja jäljelle jää vain pahan muslimin mielikuva: paha muslimi herää ja käy nukkumaan haaveillen vapaan Euroopan tuhoamisesta! Euroopan muhammadit ovat tällä tavoin saarrettuja molemmilta puolin: tietämättömiksi koulutettujen eurooppalaisten ja kouluttamattomien, tässä tapauksessa heidän perheidensä taholta, joiden elämän ovat tuhonneet sodat ja diktatuurit. Perheet eivät ole saaneet mahdollisuutta koulutukseen, jolla ne pystyisivät suojelemaan eurooppalaisia muhammadeja vääristyneiltä mielikuvilta, joita koulutetut eurooppalaiset ovat keksineet.”

Eurooppalaisten muhammadien kulttuurinen ja poliittinen piiritys tarkoittaa paitsi kansallismielisten ja äärioikeistolaisten puolueiden jatkamaa ”vääristyneen ja stereotyyppisen islam-käsityksen levittämistä” myös opetusta: ”Sinä synnyit täällä Euroopassa, jolla on kaikki kauneus, tieto, kirjallisuus ja taiteet, kun puolestaan siellä, mistä sinä olet kotoisin, on vain paha islam”. Jokaisen sivistyneen ihmisen pitäisi kuitenkin Blasimin mukaan oppia muutakin kuin pelkän oman kulttuurinsa ennakko-oletukset. ”Kulttuurinen monimuotoisuus, kuten tiedämme, ei tarkoita vain, että vieraalle annetaan mahdollisuus uskonnollisiin rituaaleihin. Ei, sillä muhammadien, kuten koulutettujen eurooppalaistenkin, täytyy hengittää runoudesta, musiikista, taiteesta, kirjallisuudesta, myyteistä sekä monipuolisten perinteiden runsaudesta rikasta idän kulttuuria.”

Blasim kysyy: ”Ollaanko eurooppalaisia humanitaarisia arvoja nyt uhraamassa Euroopan itsekkyydelle, kun maahanmuuttajat ovat hukkumassa Euroopan lukituilla porteilla? Onko Eurooppa hukkumassa tahalliseen, materialistisen, voittoa tavoittelevan ja julman maailman peittelystä johtuvaan tietämättömyyteen, joka on rakennettu muiden yhteiskuntien halveksunnalle, välinpitämättömyydelle ja väärinymmärrykselle?”

Turun ja Suomen arkkipiispa Kari Mäkinen puhui äskettäin jotakuinkin samoista asioista kuin Hassam Blasim kritisoidessaan Suomessa valittua poliittista linjaa, jonka mukaan sillä ”ei ole niin paljon väliä, mitä muille maailmassa tapahtuu. Pääasia, että me pärjäämme.” Arkkipiispa muistutti eurooppalaisuuteen kuuluvasta kristillisestä perinteestä, joka ei lähde kansallisesta edusta. ”Kirkko on lähetetty maailmaan kaikkia Jumalan luomia ja lunastamia ihmisiä varten, erottelematta ja rajoja piirtämättä.”

Kun arkkipiispa sanoo, että suomalaisen kirkon ”itseymmärrys on vähitellen kehittynyt kansalliskirkosta kansankirkoksi, joka ymmärtää itsensä osana maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa”, kulkee ajatukseni kirkosta takaisin Blasimin arvostelemaan koulutuksen maailmaan. Miten asiat ovat siellä? Niinkö, kuinka Blasim niistä ajattelee, että kysymys on sisäänpäin kääntyneestä tietämättömien koulutuksesta, vai onko kysymys kaikkia ihmisiä varten tarkoitetusta sivistystoiminnasta, ”erottelematta ja rajoja piirtämättä”?

Lukiessani joukkoviestinten ja sosiaalisen median ihmisvihamielisiä lausuntoja tai putsatessani sähköpostiani pahimmista törkeyksistä, alan epäillä Blasimin olevan oikeassa. En kuitenkaan anna periksi, vaan etsin toiveikkaampaa tulkintaa ja rohkaisua ensin arkkipiispan sanoista niitä yleiseksi yhteiskuntamoraaliksi mielessäni muunnellen: ”Kristuksen kirkon on pelkäämättä puolustettava jokaisen Jumalan luoman ja lunastaman ihmisen luovuttamatonta ja ehdotonta arvoa. Aina ja kaikkialla. On väsymättä muistutettava toisia ja itseä: Kristus on se, jonka puhtaasta vedestä Etiopiassa on kysymys; Kristus on se, jonka koulutuksesta Nepalissa puhutaan; Kristus on se, joka tulee Välimeren yli pelastaakseen henkensä.”

Ja sitten erään viisaan lukiolaisen tutkimusaineistoomme sisältyvästä vastauksesta: ”Uuden sukupolven jäsenet ymmärtävät yhä paremmin ja paremmin rikkauden, joka piilee ihmisten moninaisissa kulttuureissa ja erilaisuudessa. Sosiaalinen media ja tottumus ajankohtaiseen tiedonvälitykseen vahvistaa ja solmii niin ystävyyssuhteita kuin poliittisiakin yhteistyöprojekteja, joten maailma myös ”yhtenäistyy” pikku hiljaa suureksi kokonaisuudeksi, jossa välitöntä apua pyritään tarjoamaan aina sitä tarvitsevalle – riippumatta uskonnosta, kulttuuripiiristä, ulkonäöstä tai seksuaalisesta suuntautumisesta.”